Quy Nguyen –

IAA Florida Insurance Group

FL License – W515846

Serving Clients all across the U.S

Về Chúng Tôi

Chúng tôi tin rằng khách hàng của chúng tôi là ưu tiên số một của chúng tôi. Chúng tôi tự hào về giáo dục của các nhân viên của mình để có thể giúp khách hàng nhận được câu trả lời họ cần để chọn chính sách tốt nhất.

Bạn sẽ thấy rằng các nhân viên của chúng tôi có kiến ​​thức, khiêm tốn, và tôn trọng và sẽ phục vụ khách hàng của chúng tôi tốt hơn bất cứ ai khác. Chúng tôi không tập trung vào việc chốt giao dịch, chúng tôi tập trung vào việc kết nối và duy trì các mối quan hệ lâu dài. Đơn giản, chúng tôi đối xử với bạn như thể bạn là một phần của gia đình chúng tôi. Chúng tôi ở đó khi cuộc sống thay đổi và sẽ ở đó để giúp bạn chuẩn bị cho bất cứ điều gì tương lai có thể mang lại.

Chúng tôi là chuyên gia của bạn trong bảo hiểm Index Universal Life vì chúng tôi thấy rằng sản phẩm này đáp ứng nhiều nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cung cấp các sản phẩm bảo hiểm khác, từ Term Life, Whole Life, cho đến Kế hoạch Hưu trí và các chính sách bảo hiểm khác của Universal Life.

Xin vui lòng gọi cho chúng tôi để chúng tôi có thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào của bạn, dù lớn hay nhỏ.

Đội Của Chúng Tôi

Quy Nguyen

Agency Managing Director

P: 312-286-4737

E: QuyNguyen.83@gmail.com

L: English, Vietnamese

Duyen Van

Senior Associate 
P: 352-260-1584

E: DuyenVan1710@gmail.com

L: English, Vietnamese

Hang Tran

Field Associate 
P: 754-301-0604

E: HangTran9797@gmail.com

L: English, Vietnamese

Loc Van

Field Associate

P: 941-416-4612

E: LocVan3716@gmail.com

L: English, Vietnamese

Hau Dang

Agent Associate

P: 601-594-5290

E: haudang11@gmail.com

L: English, Vietnamese

Kim Lien Le

Senior Associate

P: 239-689-0363

E: Kimlien1209@gmail.com

L: English, Vietnamese